CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐẠI MỸ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ NỘI THẤT Ô TÔ

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN HỌC VÀ THỰC HÀNH LẮP ĐẶT TẠI ĐẠI MỸ

HỌC VIÊN LẮP BODY FORTUNER TẠI ĐẠI MỸ
HỌC VIÊN LẮP BODY FORTUNER TẠI ĐẠI MỸ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP BODY KIT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP BODY KIT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP NẮP THÙNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP NẮP THÙNG
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO BỌC DA
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO BỌC DA
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO BỌC LA PHÔNG TRẦN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO BỌC LA PHÔNG TRẦN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP CÒI
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP CÒI
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP ĐÈN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP ĐÈN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LẮP ĐÈN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẮP DVD
HÌNH ẢNH ĐỘ GƯƠNG GẬP
HÌNH ẢNH ĐỘ GƯƠNG GẬP
CÁCH ÂM CHỐNG ỔN
 HÌNH ẢNH ĐỘ ÂM THANH
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO DÁN PHIM CÁCH NHIỆT –  HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC VÀ THỰC HÀNH DÁN PHIM CÁCH NHIỆT TRÊN XE

THỰC HÀNH LIÊN TỤC TRÊN XE KHÁCH

THỰC HÀNH THÁO LẮP GHẾ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT 

ĐƯỢC GIẢNG VIÊN PHAN KẢNH TÙNG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN HỌC KẾT THÚC BUỔI HỌC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO NỘI THẤT Ô TÔ ĐẠI MỸ

 

HỌC VIÊN KHÓA 3 : TRẦN ĐỨC NGỌC PHÁT BIỂU SAU LỄ BẾ GIẢNG

Mọi Thắc Mắc Xin Liên Hệ:

Giảng Viên Phụ Trách Đào Tạo: Ông Phan Kảnh Tùng (0947 101 568)